Fejerverkus gali pirkti ir iššauti tik asmenys vyresni kaip 18 metų. Fejerverkus laikykite sausoje vietoje, originaliame įpakavime. Fejerverkus leiskite ant lygaus, kieto pagrindo, kad šaunant šūviams fejerverkų pakuotė nepervirstų. Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose. Uždegdami fejerverką, nelaikykite galvos virš pakuotės ir tai darykite per ištiestos rankos atstumą. Fejerverkų niekada nenukreipkite į žmones, gyvūnus, lengvai užsidegančius daiktus. Nelaikykite fejerverkų arti ugnies. Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Neleiskite mažesniems vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat su jų atliekomis, net ir tada, kai jos atrodo nepavojingos. Nebandykite iš naujo uždegti fejerverko, jeigu jis nepilnai iššovė ar visai neiššovė (tokiu atveju atneškite fejerverką į parduotuvę, iš kurios pirkote fejerverką). Draudžiama pirkti ir naudoti fejerverkus asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Negalima naudoti fejerverkų, kurie yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeisti, deformuoti, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų. Mažiausiai 30 minučių po fejerverko paleidimo neikite prie pakuotės ir netikrinkite ar viskas iššovė. Po iššaudyto fejerverko bateriją apipilkite vandeniu, susitvarkykite šaudymo vietą, nepalikdami šiukšlių.

Fejerverkų skirstymas

Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi:

1) F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;
2) F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;
3) F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;
4) F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

Teatrinės pirotechnikos priemonės pagal pavojingumą skirstomos:
1) T1 kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės – priemonės, skirtos naudoti scenoje ir keliančios mažą pavojų;
2) T2 kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės – priemonės, skirtos tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti scenoje tik pirotechnikams.

Siūlome patikimus, CE sertifikatus turinčius ir kokybiškus pirotechnikos gaminius. Gaminiai yra saugūs, jeigu jie yra naudojami pagal naudojimo instrukciją

Kontaktai

info@kvadratu.lt

Technikos g. 18G, 51211 Kaunas

+370 620 32788
+370 686 28989