I. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. El. parduotuvėje fejerverkus gali pirkti tik asmenys sulaukę ne mažiau kaip 18 metų amžiaus ir yra įgiję visišką teisinį veiksnumą. Pardavėjas gali pareikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą, kad įsitikinti, jog pirkėjas turi teisę įsigyti pirotechnikos gaminius.
1.3.1. Juridiniai asmenys.
1.3.2. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. El. parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

 

II. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1 Užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis. Atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.1.2. Nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, Pirkėjas sutinka, jog 2.1.11 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

III. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 

IV. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjo įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, prie prašymo pridedamas pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas. Kokybiškos prekės keičiamos grąžinamos per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Kokybiškas prekes įsigijęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra originaliame įpakavime, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Nekokybiškų prekių grąžinimui taikomas Civilinio kodekso nustatytas terminas, per šį laikotarpį pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų.
4.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

V. PRIKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka www.kvadratu.lt parduotuvėje nurodytais atsiskaitymo metodais arba grynais pinigais prekių atsiėmimo metu.
5.2. Pirkėjas privalo pateikti dokumento kopiją amžiaus pasitikrinimo tikslais, jeigu to paprašė Pardavėjas. Asmens dokumento kopijos pateikimo būdai yra susitariami su kiekvienu Pirkėju individualiai.
5.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

VI. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
6.2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

VII. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
7.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 

VIII. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

8.1 Kiekvienos el. parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
8.2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
8.3. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais įskaitant PVM, tačiau neįskaičiuojant prekių pristatymo kainos. Mes pasiliekame teisę keisti puslapyje reklamuojamas prekių kainas bet kuriuo metu, tačiau galime tai daryti tik prieš priimdami užsakymą.
8.4. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
8.5. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galite rasti prekių aprašyme.

 

IX. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

9.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu:
9.1.1 Per mokėjimų sistemą „Paysera LT“ bei naudojantis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti visais mūsų partnerių „Paysera LT“ siūlomais įmokų surinkimo būdais. Patogiausią mokėjimo būdą privalo pasirinkti pats Pirkėjas. Apmokėjimas bus nurašytas nuo Jūsų sąskaitos dar prieš išsiunčiant mums pranešimą apie jūsų užsakymo priėmimą. Primename jums, kad debito ar kredito kortelių turėtojams leidimą atsiskaityti kortelėmis suteikia kortelės išdavėjas ir jei toks kortelės emitentas atsisako sumokėti mums laiku, tokiais atvejais mes negarantuojame savalaikio prekės pristatymo ir negalime būti atsakingi už užsakytos prekės pristatymo vėlavimą, arba pasiliekame sau teisę atsisakyti pristatyti prekę.
9.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

 

X. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

10.1. Prekės (fejerverkų baterijos) Pirkėjui pristatomos tik Kauno mieste ir Kauno raj. per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo.
10.2. Prekių (fejerverkų baterijų) pristatymo kaina: Kaune ir Kauno raj. 5Eur. Užsakymus nuo 100Eur – pristatome nemokamai.
10.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių (fejerverkų baterijų) pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių (fejerverkų baterijų) pristatymo vietą.
10.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes (fejerverkų baterijas) priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių (fejerverkų baterijų) pats priimti negali, o prekės (fejerverkų baterijos) pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių (fejerverkų baterijų) pristatymo netinkamam subjektui.
10.5. Prekes (fejerverkų baterijas) pristato pats Pardavėjas.
10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių (fejerverkų baterijų) pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės (fejerverkų baterijos) Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
10.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

10.8. Pirkėjas gali pasirinkti ir pats atsiimti užsakytas prekes (fejerverkų baterijas) mūsų parduotuvėje, esančioje adresu: Technikos g. 18G, Kaunas. Prieš atvažiuojant atsiimti prekių visuomet reikia įsitikinti ar prekės jau yra paruoštos atidavimui. Tai padaryti galima paskambinus telefonu +370 620 32788; +370 686 28989; arba išsiuntus pasiteiravimo laišką el. pašto adresu: info@kvadratu.

 

XI. PREKIŲ GRAŽINIMAS

11.1 Pirkėjas norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę turi būtinai susisiekti el.paštu info@kvadratu.lt arba telefonu +370 620 32788; +370 686 28989. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
11.2. Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.
11.3. Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
11.4. Už kokybiškų prekių grąžinimą apmoka pirkėjas.
11.5. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, kai jos buvo brokuotos (pavyzdžiui, neiššovus visiems fejerverkų šūviams arba visai neiššovė). Norint susigrąžinti išlaidas už nekokybišką prekę, per 7 dienas nuo prekės pristatymo būtina išsiųsti prašymą laisva forma dėl pinigų grąžinimo už prekę į el. paštą info@kvadratu.lt.
11.6. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

 

XII. BAGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.3. Šios pirkimo taisyklės ir sąlygos atnaujintos 2021m. Vasario 9 d.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu telefonu +370 620 32788; +370 686 28989 arba el. paštu info@kvadratu.lt

Kontaktai

info@kvadratu.lt

Technikos g. 18G, 51211 Kaunas

+370 620 32788
+370 686 28989